Thiết kế & Đồ họa Adobe Classroom in a Book 2018 - tài liệu học chính thức của Adobe

  • Thread starter hnis
  • Ngày gửi
H

hnis

#1
30629574_1813286852068460_4011748535521281641_n.jpg

Adobe Classroom in a Book - tài liệu học chính thức của Adobe. Dành cho các bạn muốn tự học.

Trong post này chỉ có Adobe Classroom in a Book của Photoshop và Illustrator phiên bản 2018.
Định dạng: Epub
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải :
Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2018 release)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Exercise files
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Adobe Illustrator CC Classroom in a Book (2018 release)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Exercise files
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
Top