50 quốc gia thanh bình nhất thế giới năm 2018

dinhchungcm

Rìu Vàng Đôi
#1

Tổ chức Global Peace Index (GPI) công bố chỉ số hòa bình trên thế giới đã giảm liên tiếp 4 năm với mức giảm 0.27% năm 2018. Cùng xem danh sách 50 quốc gia được coi là thanh bình nhất trên thế giới năm nay.

50. Panama
Score: 1.826


TRÌNH BÀY © SinghaphanAllB/Getty Images; ultramansk/Getty Images​

49. South Korea

Score: 1.823


TRÌNH BÀY © paulafrench/Getty Images
48. Zambia
Score: 1.822


TRÌNH BÀY © Chalermkiat Seedokmai/Getty Images​

46. Mongolia

Score: 1.821


TRÌNH BÀY © elmvilla/Getty Images​

46. Laos

Score: 1.821

TRÌNH BÀY © erandalx/Getty Images​

45. UAE

Score: 1.820


TRÌNH BÀY © alexerich/Getty Images​

44. Malawi

Score: 1.811


TRÌNH BÀY © Vadim_Nefedov/Getty Images
43. Namibia
Score: 1.806


TRÌNH BÀY © Gavin Hellier/Getty Images​

42. Kuwait

Score: 1.799


TRÌNH BÀY © artolympic/Getty Images​

41. Ghana

Score: 1.772


TRÌNH BÀY © Simon Dannhauer/Getty Images​

40. Costa Rica

Score: 1.767


TRÌNH BÀY © mihtiander/Getty Images​

38. Madagascar

Score: 1.766


TRÌNH BÀY © joci03/Getty Images​

38. Italy

Score: 1.766


TRÌNH BÀY © SkyF/Getty Images​

37. Uruguay

Score: 1.761


TRÌNH BÀY © ewg3D/Getty Images​

36. Lithuania

Score: 1.749


17/51 TRANG TRÌNH BÀY © viti/Getty Images​

35. Sierra Leone

Score: 1.74


18/51 TRANG TRÌNH BÀY © GoranQ/Getty Images​

34. Taiwan

Score: 1.736


19/51 TRANG TRÌNH BÀY © KavalenkavaVolha/Getty Images​

33. Estonia

Score: 1.732


20/51 TRANG TRÌNH BÀY © querbeet/Getty Images​

32. Poland

Score: 1.727


TRÌNH BÀY © benkrut/Getty Images​

31. Latvia

Score: 1.689


TRÌNH BÀY © pixelliebe/Getty Images​

30. Spain

Score: 1.678


TRÌNH BÀY © Cheryl Ramalho/Getty Images​

29. Botswana

Score: 1.659

TRÌNH BÀY © MBPROJEKT_Maciej_Bledowski/Getty Images​

28. Chile
Score:
1.649


TRÌNH BÀY © gydyt0jas/Getty Images​

27. Croatia

Score: 1.639


26/51 TRANG TRÌNH BÀY © martostop/Getty Images

26. Bulgaria

Score: 1.635


TRÌNH BÀY © Ng Hock How/Getty Images​

25. Malaysia

Score: 1.619


TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images​

24. Romania

Score: 1.596


TRÌNH BÀY © Olena_Znak/Getty Images​

23. Netherlands

Score: 1.574


TRÌNH BÀY © Alexander Spatari​

22. Slovakia

Score: 1.568


TRÌNH BÀY © anmalkov/Getty Images​

21. Belgium

Score: 1.56


TRÌNH BÀY © PB57photos/Getty Images​

20. Mauritius

Score: 1.548


TRÌNH BÀY © ultramansk/Getty Images​

19. Bhutan

Score: 1.545

TRÌNH BÀY © vasiliki/Getty Images​

17. Hungary

Score: 1.531


TRÌNH BÀY © Horst Gerlach/Getty Images​

17. Germany

Score: 1.531


TRÌNH BÀY © RelaxFoto.de/Getty Images​

16. Norway

Score: 1.519


TRÌNH BÀY © scanrail/Getty Images​

15. Finland

Score: 1.506


TRÌNH BÀY © AleksandarGeorgiev/Getty Images​

14. Sweden

Score: 1.502


TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images
13. Australia
Score: 1.435


TRÌNH BÀY © Mlenny/Getty Images
12. Switzerland
Score: 1.407


TRÌNH BÀY © imshing/Getty Images​

11. Slovenia

Score: 1.396


42/51 TRANG TRÌNH BÀY © Kenneth Wiedemann/Getty Images​

10. Ireland

Score: 1.393


TRÌNH BÀY © Goryu/Getty Images​

9. Japan

Score: 1.391

© Kevin Landwer-Johan/Getty Images​

8. Singapore

Score: 1.382


TRÌNH BÀY © Xantana/Getty Images​

7. Czech Republic

Score: 1.381

TRÌNH BÀY © Björn Alberts/Getty Images​

6. Canada

Score: 1.372


TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

5. Denmark

Score: 1.353


TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

4. Portugal

Score: 1.318


3. Austria
Score:
1.274


2. New Zealand

Score:
1.192


1. Iceland

Score:
1.096
QUỐC GIA ĐỨNG TOP LÀ: 50. Panama Score: 1.826

Theo Tin tức MSN​
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Vàng Đôi
#7
Theo mình: VN bị tác động của biến đổi khí hậu; thiên tai, ô nhiễm môi trường biển...và sự tiếp sức của phá rừng, đánh bắt tận diệt....rớt điểm rồi.
Sợ là không có tên trong top 100.
 
Top