50 quốc gia thanh bình nhất thế giới năm 2018

#1
50-1b0b5aaf76df9fbb0.jpg

Tổ chức Global Peace Index (GPI) công bố chỉ số hòa bình trên thế giới đã giảm liên tiếp 4 năm với mức giảm 0.27% năm 2018. Cùng xem danh sách 50 quốc gia được coi là thanh bình nhất trên thế giới năm nay.

50. Panama
Score: 1.826

50e2a230ff84c5c952.jpg

TRÌNH BÀY © SinghaphanAllB/Getty Images; ultramansk/Getty Images​

49. South Korea

Score: 1.823

49dfec3ba6e450f33f.jpg

TRÌNH BÀY © paulafrench/Getty Images
48. Zambia
Score: 1.822

48ce7c8376892ccb2b.jpg

TRÌNH BÀY © Chalermkiat Seedokmai/Getty Images​

46. Mongolia

Score: 1.821

46763e1fbb8191b716.jpg

TRÌNH BÀY © elmvilla/Getty Images​

46. Laos

Score: 1.821
47875ef03d9280ae2e.jpg

TRÌNH BÀY © erandalx/Getty Images​

45. UAE

Score: 1.820

450ff7d2706c9ea48b.jpg

TRÌNH BÀY © alexerich/Getty Images​

44. Malawi

Score: 1.811

445e91a1ffad6b02c9.jpg

TRÌNH BÀY © Vadim_Nefedov/Getty Images
43. Namibia
Score: 1.806

432857e162a6991e29.jpg

TRÌNH BÀY © Gavin Hellier/Getty Images​

42. Kuwait

Score: 1.799

427a55cdee6da12a1b.jpg

TRÌNH BÀY © artolympic/Getty Images​

41. Ghana

Score: 1.772

413b74216a14da343e.jpg

TRÌNH BÀY © Simon Dannhauer/Getty Images​

40. Costa Rica

Score: 1.767

400128e0eb0cc313d7.jpg

TRÌNH BÀY © mihtiander/Getty Images​

38. Madagascar

Score: 1.766

38d22058816fefc8bb.jpg

TRÌNH BÀY © joci03/Getty Images​

38. Italy

Score: 1.766

38-11fc9e5368170d436.jpg

TRÌNH BÀY © SkyF/Getty Images​

37. Uruguay

Score: 1.761

37d55ec810f60b4807.jpg

TRÌNH BÀY © ewg3D/Getty Images​

36. Lithuania

Score: 1.749

36939ba6d8a5872f90.jpg

17/51 TRANG TRÌNH BÀY © viti/Getty Images​

35. Sierra Leone

Score: 1.74

35c6c815d1e0649dc8.jpg

18/51 TRANG TRÌNH BÀY © GoranQ/Getty Images​

34. Taiwan

Score: 1.736

345baf34ff75470f55.jpg

19/51 TRANG TRÌNH BÀY © KavalenkavaVolha/Getty Images​

33. Estonia

Score: 1.732

331d79889b713394b2.jpg

20/51 TRANG TRÌNH BÀY © querbeet/Getty Images​

32. Poland

Score: 1.727

32a0ca681bd823cc30.jpg

TRÌNH BÀY © benkrut/Getty Images​

31. Latvia

Score: 1.689

31e367807412ec433a.jpg

TRÌNH BÀY © pixelliebe/Getty Images​

30. Spain

Score: 1.678

30bfff4330789be665.jpg

TRÌNH BÀY © Cheryl Ramalho/Getty Images​

29. Botswana

Score: 1.659
29cc3c63fa3819f86f.jpg

TRÌNH BÀY © MBPROJEKT_Maciej_Bledowski/Getty Images​

28. Chile
Score:
1.649

28a37c7c2c63ef2ec7.jpg

TRÌNH BÀY © gydyt0jas/Getty Images​

27. Croatia

Score: 1.639

27a3356668192fc1fb.jpg

26/51 TRANG TRÌNH BÀY © martostop/Getty Images

26. Bulgaria

Score: 1.635

2621ac95637bf799e2.jpg

TRÌNH BÀY © Ng Hock How/Getty Images​

25. Malaysia

Score: 1.619

25fe002d59a5557f23.jpg

TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images​

24. Romania

Score: 1.596

24c9a54ce1504f426d.jpg

TRÌNH BÀY © Olena_Znak/Getty Images​

23. Netherlands

Score: 1.574

231cab4db4cc41fbc2.jpg

TRÌNH BÀY © Alexander Spatari​

22. Slovakia

Score: 1.568

22cf465fac19f25ed4.jpg

TRÌNH BÀY © anmalkov/Getty Images​

21. Belgium

Score: 1.56

214f0a6acc7025fc33.jpg

TRÌNH BÀY © PB57photos/Getty Images​

20. Mauritius

Score: 1.548

207823a36724f4346c.jpg

TRÌNH BÀY © ultramansk/Getty Images​

19. Bhutan

Score: 1.545

195a2e58b4cf810d7d.jpg
TRÌNH BÀY © vasiliki/Getty Images​

17. Hungary

Score: 1.531

17d819285edb43c5d4.jpg

TRÌNH BÀY © Horst Gerlach/Getty Images​

17. Germany

Score: 1.531

17-1f362d7d1d6e1f187.jpg

TRÌNH BÀY © RelaxFoto.de/Getty Images​

16. Norway

Score: 1.519

16c548f604cf8733cb.jpg

TRÌNH BÀY © scanrail/Getty Images​

15. Finland

Score: 1.506

15fab6f998ea5f4030.jpg

TRÌNH BÀY © AleksandarGeorgiev/Getty Images​

14. Sweden

Score: 1.502

14fb00a9065589fa7c.jpg

TRÌNH BÀY © emicristea/Getty Images
13. Australia
Score: 1.435

13ed47be0fe2e82b0c.jpg

TRÌNH BÀY © Mlenny/Getty Images
12. Switzerland
Score: 1.407

12825dc7af07fb0330.jpg

TRÌNH BÀY © imshing/Getty Images​

11. Slovenia

Score: 1.396

1164837df5dccd4014.jpg

42/51 TRANG TRÌNH BÀY © Kenneth Wiedemann/Getty Images​

10. Ireland

Score: 1.393

10efb6ea4c7eb4167d.jpg

TRÌNH BÀY © Goryu/Getty Images​

9. Japan

Score: 1.391
9c54be93466e3c36b.jpg

© Kevin Landwer-Johan/Getty Images​

8. Singapore

Score: 1.382

83fa63fdac4f4bb81.jpg

TRÌNH BÀY © Xantana/Getty Images​

7. Czech Republic

Score: 1.381
7a57f9bf5e20662d0.jpg

TRÌNH BÀY © Björn Alberts/Getty Images​

6. Canada

Score: 1.372

6814a30eda6db935f.jpg

TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

5. Denmark

Score: 1.353

59a8ea5c7c322401d.jpg

TRÌNH BÀY © SeanPavonePhoto/Getty Images​

4. Portugal

Score: 1.318

46929c9b418d05197.jpg

3. Austria
Score:
1.274

31db7001dd1351c3b.jpg

2. New Zealand

Score:
1.192

21d91b0b098bbbbc8.jpg

1. Iceland

Score:
1.096

13f8fa4c46c2377b2.jpgQUỐC GIA ĐỨNG TOP LÀ: 50. Panama Score: 1.826

Theo Tin tức MSN​
 
Sửa lần cuối:
#7
Theo mình: VN bị tác động của biến đổi khí hậu; thiên tai, ô nhiễm môi trường biển...và sự tiếp sức của phá rừng, đánh bắt tận diệt....rớt điểm rồi.
Sợ là không có tên trong top 100.
 
Top