35 Theme Tin tức/Blog Wordpress miễn phí

Thảo luận trong 'Thiết kế web Hosting VPS, Dedicated Server, Domain' bắt đầu bởi rs_lyly2009, 28/12/17.

 1. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  --------
  Theme Wordpress tin tức, blog miễn phí
  2. Beginner
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây
  3. Extra
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  4. Nexus
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  5. Lucid
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  6. Aggregate
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  7. TheStyle
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  8. The Source
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  9. Magnificent
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  10. Delicate News
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  11. Glow
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  12. eNews
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  13. LightSource
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  14. eGamer
  [​IMG]

  Download:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  15. Newspaper
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  16. News Prime
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  17. Newsbd24
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  18. Newslite
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  19. Mission
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  20. News Reader
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  21. News Portal
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  22. Eggnews
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  23. Newspaper Magazine
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  24. Magazine Saga
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  25. Magazine Base
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  26. Bug Blog
  [​IMG]

  Demo:

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  27. VT Blogging
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  28. Envy Blog
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  29. Blog Era
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  30. Cafe Blog
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  31. Blog Inn
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  32. Blogarama
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  33. InstaBlog
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  34. Note Blog
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  35. Blog Zone
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  36. WebBlog
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây  37. Blogzen
  [​IMG]

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây


  ------
  Lưu ý: Có một số theme không có Responsive. Mình cũng chả rõ tại sao bên kia vẫn còn phát hành và chưa nâng cấp những theme này :D

  Tổng hợp bởi

  Link tải đã ẩn Để tránh Google nghía, bạn cần đặng nhập để thấy link. Đăng ký or đăng nhập tại đây

   

  Phụ kiện công nghệ tại Shoppe từ 49k Xem ngay

  Sửa lần cuối: 26/6/18
 2. phipepong Gà con

  Đóng góp nội dung

  {adore}{beauty}{sweet_kiss}
   
  rs_lyly2009 thích bài này.
 3. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Thêm Theme Starter (tin tức, blog) nhé :D Theme này mình đang xài cho Blog cá nhân. Theme được tặng nên tạm thời chưa hỗ trợ Update.
   
  phipepong thích bài này.
 4. YamIT

  YamIT Gà con

  Đóng góp nội dung

  {beauty}{beauty}{beauty}{beauty} xin cái về update cho blog cá nhân. Tks thớt trước {big_smile}{big_smile}
   
 5. phipepong Gà con

  Đóng góp nội dung

  Dù ko cần xài tới nhưng cũng cám ơn bác, toàn thấy bác share hàng không :D
   
 6. Phi Trần

  Phi Trần Gà con

  Đóng góp nội dung

  Cho mình xin với nhé. Cảm oen bác
   
 7. xethantoc312 Gà con

  Đóng góp nội dung

  Cám ơn bác nhé. được share template như thế này thì quá ngon.
   
 8. thunderga

  thunderga Gà con

  Đóng góp nội dung

  cho mình xin 1 slot thanks bác
   
 9. zArtemis

  zArtemis Búa Đá Đôi

  Đóng góp nội dung

  mới tập tành bên wordpress, có gì ko biết mong bác giúp đỡ, rất ủng hộ sự chia sẻ bổ ích từ bác, nhân tiện cho mình hỏi là theme/template nào cũng dc share hay sao vậy bác ?
   
 10. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  =))) Share theme/template được list trên kia thôi. Hàng tuần mình sẽ chia sẻ.
  Nhưng nói chung là Theme từ các tên tuổi lớn hiện nay đều có, và sẽ share, như HappyThemes, Theme-Junkie, MythemeShop, TeslaTheme, StudioPress,...
   
 11. zArtemis

  zArtemis Búa Đá Đôi

  Đóng góp nội dung

  tks bác nhiều, mãi yêu {beauty}
   
 12. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Đã gửi nhé!
   
 13. attrac06 Búa Gỗ

  Đóng góp nội dung

  Cho mình xin với nhé thớt, Thanks
   
 14. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  tối sẽ update tới theme thứ 7
   
 15. Nguyễn Hiếu

  Nguyễn Hiếu Gà con

  Đóng góp nội dung

  Thank thớt nhiều
   
 16. Còn nhiều hàng không chủ top ơi :D
   
  rs_lyly2009 thích bài này.
 17. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  nhiều lắm bạn ơi, cỡ 1000 theme thoi =)))
   
 18. xethantoc312 Gà con

  Đóng góp nội dung

  Share mình nhé, Thanks ad nhiều.
   
 19. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  có link tải trên rồi mà =)))
   
 20. xethantoc312 Gà con

  Đóng góp nội dung

  Ừ, thấy rồi. tưởng tổng hợp 1 lượt trong google drive như hôm trước. :)
   
  rs_lyly2009 thích bài này.

Chia sẻ trang này