Hướng dẫn 15 câu lệnh trong cửa sổ RUN quan trọng mà người dùng Windows nên biết

MotAiDo

Búa Gỗ Đôi
Xóa %temp% giờ cũng không được mấy dung lượng (trừ phi hay cài linh tinh). Cache Internet mới nhiều dung lượng, thi thoảng xóa đi một lượt cho nó nhẹ máy.
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top