101 Print-ads đẹp hàng tuần (p1)

rs_lyly2009


Moderator
Thành viên BQT
#1
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Hãy cùng VNZ điểm lại những print ads ấn tượng tuần qua nhé. Chuyên mục tổng hợp print ads đẹp và sáng tạo sẽ được đăng vào thứ 2 hàng tuần trên Vn-Zoom.org. Đây là chuyên mục do biên tập viên của Vn-zoom.com tổng hợp từ các nguồn khác nhau. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thể cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.

Jardinland
Agency: La Chose

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Super Bock
Agency: Caldas Naya

“Drinking is believing. The only non-alcoholic beer that tastes like real beer.”

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Wushu
Agency: Geometry Global

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Zim
Agency: Tuppi

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Verdant Zeal
Agency: Verdant Zeal

“One in four girls and one in ten boys are sexually violated before the age 18.”

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


3M
Agency: Sutramagnus

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Miracle Flight
Agency: Area 23

“We have a cure for distance.”

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Le Silpo Delicacy
Agency: BBDO

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Clinica Familia
Agency: Yarche

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Verdant Zeal
Agency: Verdant Zeal

“Your past can be their present. Donate to the needy.”

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Caroline Malamud
Agency: Chamán

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Foundation Tier im Recht
Agency: Ruf Lanz

Some animals are treated like garbage. Help us to help them. Donate to tierimrecht.org

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Phương Uyên, Nam Khánh / Advertising Vietnam
 
Top