101 bức ảnh Print-ads đầy chất sáng tạo (p2)

rs_lyly2009

Home Sweet Home
Support Member
#1
Hãy cùng VNZ điểm qua những Print ads sáng tạo tuần này bạn nhé! Bạn có thể xem lại những phần trước tại đây.

Automovil Panamericano – Mexico

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Igul Letova – Book weight, Agency Network: FCB Israel

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Three – Agency Network: Boys and Girls Ireland

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bonami – Agency Network: Nydrle Czechia

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Audi – Agency Network: Lintas Portugal

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Brown Apron – Now Flying – Agency Network: Origami Creative Concepts India

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


SPA Vilnius – Queen – Agency Network: New!

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


McDonald’s – Agency Network: TBWA France

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


My Nhon / Advertising Vietnam
 
Top