trẻ trâu

  1. Administrator

    [Clip vui] Trẻ trâu đánh cắp hai chiếc máy bay từ khu nghỉ mát chỉ để muốn đêm đưa chúng đi chơi tại Trung Quốc

    Trẻ trâu đánh cắp hai chiếc máy bay từ khu nghỉ mát và mang chúng đi chơi cho thỏa thích
  2. lqthanh85bl

    Trẻ trâu bao giờ mới hết

    Trong game đang hiện diện rất nhiều những trẻ ranh làm xấu đi bộ mặt xếp hạng. Chúng nó có những hành động phá game, hại người khác rớt hạng, những hành động đó như: - Feed to win: singed, sion là điển hình - Cho rằng bản thân không ngại tướng nào nên không cấm, Riot cho lượt cấm thì ta nên cấm...
Top