portable

  1. K

    PM Việt hóa & Portable Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.5 Portable - Phần mềm chỉnh sửa ảnh hàng đầu

    Bấm vào chạy ngay không cần cài đặt - chạy được trên win 10 1093 mới nhất. DOWNLOAD
  2. truongmanhsang

    PM Việt hóa & Portable Adobe Collection CC 2018 Portable - Bộ ứng dụng của Adobe!

    Chắc hẳn mỗi lần sau khi cài win thì bạn phải cài 1 số phần mềm của adobe như photoshop, after effect,... có đúng không? Nhưng vào 1 ngày đẹp trời nào đó máy tính bạn đột nhiên dở chứng và phải cài lại win, bạn lại phải cài lại những phần mềm đó và quá trình này thường rất lâu. Không sao! mình...
Top