phần mềm dựng lưu đồ

  1. phj4nhpr09xx

    PM Việt hóa & Portable Microsoft Visio 2003/2007 Portable (Duy nhất tại VN-Zoom) - Phần mềm dựng lưu đồ và lập sơ đồ!

    Nếu bạn là một người viết các tài liệu hướng dẫn thì công việc chính của bạn là đơn giản hóa những thông tin phức tạp giúp người đọc dễ nắm bắt vấn đề. Thử tưởng tượng bạn được giao một đoạn văn dài chứa một tập hợp các thủ tục. Cách tốt nhất để biến đoạn văn phức tạp đó thành một biểu đồ tiến...
Top