lỗi checkpoint facebook

  1. D

    Hỏi/ Thắc mắc vấn đề lỗi checkpoint facebook,Các bác cưu em với ạ.

    kinh thưa các ACE tình hình là 1 ngày đẹp trời vào hôm kia em vào facebook và nó bắt em xác mình khổ cái là nó chỉ cho 1 cách xác minh duy nhất là xác minh bằng trình duyệt hoặc điện thoại đã dùng trước đó và em đã dùng điện thoại và trình duyệt trước đó của máy tính để xác mình nhưng nó không...
Top