lg

  1. AnhDuy1986

    Hướng dẫn LG G4 isai (isai vivid lgv32) - Cứu hộ treo logo

    Dòng LG G4 dành riêng cho thị trường Nhật Bản, dòng máy này ra đời khá lâu ( hơn 4 năm rồi ) nhưng hiện tại vẫn còn nhiều người sử dụng. Tuy nhiên việc hỗ trợ nó thì hầu như rất ít và rất khó tìm được rom khi xảy ra lỗi. Nhân lúc chiều có tên bạn gần nhà vọc phá bị treo logo nhưng đi hết cả làng...
Top