hidemyass

  1. P

    Công cụ Internet HMA! Pro VPN + Key - Phần mềm ẩn IP chuyên nghiệp!

    Hide My Ass (HMA) là một dịch vụ VPN nổi tiếng. Nếu bạn muốn xem các trang web mà bạn không thể xem từ quốc gia của mình hoặc nếu bạn muốn lướt internet mà không bị truy tìm, hãy xem xét sử dụng VPN HMA Pro. Về tính năng, các bạn theo dõi tại trang chủ: *** Hidden text: You do not have...
  2. Administrator

    [Hướng dẫn] Cách thay đổi địa chỉ IP của bạn

    Để kết nối vào mạng lưới internet , Internet Service Provider ( nhà cung cấp dịch vụ internet) sẽ gán cho bạn một địa chỉ IP. Từ đó những trang web , các dịch vụ đều có thể theo dõi bạn qua các địa chỉ IP này, chúng có thể tìm ra địa chỉ "vật lý" của bạn .v.v.v Để an toàn chúng ta thường lựa...
Top