girl xinh

  1. VNZ-ROAD

    Ảnh đẹp Yếm Sen

    Yếm là một loại áo lót truyền thống của Việt Nam . Yếm được sử dụng chủ yếu như một loại đồ lót đã từng được phụ nữ Việt Nam mặc ở bên trong, bên ngoài là các lớp áo khácp. Yếm có một biến thể khác được gọi là Áo Yếm, được phụ nữ ngày xưa mặc bên dưới áo khoác. Yếm được xem là y phục đơn giản...
Top