bảo vệ dữ liệu

  1. phj4nhpr09xx

    Rohos Disk Encryption v3.0 Full - Bảo mật ổ cứng bằng mật khẩu

    Rohos Disk Encryption là phần mềm bảo mật ổ cứng bằng mật khẩu, người dùng dễ dàng mã hóa ổ cứng và ẩn chúng đi nếu cần. Sau khi bảo mật ổ cưng bằng Rohos Disk Encryption thì để truy cập ổ đĩa này, bạn có thể sử dụng mật khẩu hoặc ổ flash USB bằng phím mật khẩu. Rohos Disk Encryption tích hợp...
  2. phj4nhpr09xx

    PM Hệ thống Backup4all Pro v7.1.313 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu hiệu quả

    Backup4all Professional là một chương trình sao lưu bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự mất mát một phần hay toàn bộ. Bằng cách sử dụng Backup4all Pro, bạn có thể tự động hóa quá trình sao lưu để tiết kiệm thời gian, nén lại dễ dàng dữ liệu trực tuyến của bạn lên Amazon S3 hoặc Microsoft Azure, đến...
Top