bảng xếp hạng 500

  1. Administrator

    TCBC Xiaomi là công ty trẻ nhất trong danh sách Global 500 của Fortune

    Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22 tháng 7 năm 2019 - Tập đoàn Xiaomi (“Xiaomi” hoặc “Tập đoàn”; mã chứng khoán: 1810: Hong Kong) hôm nay công bố về việc lần đầu tiên nằm trong danh sách Global 500 của Fortune trong năm 2019, chỉ 9 năm sau khi thành lập. Công ty công nghệ hàng đầu toàn cầu có trụ sở...
Top