abbyy finereader

  1. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng ABBYY FineReader 14 Repack & Portable - Chuyển đổi ảnh scan sang Word, PDF...

    ABBYY FineReader 14 là phần mềm xử lý PDF và OCR tất cả trong một, đóng vai trò cải tiến hiệu suất công việc trong doanh nghiệp khi xử lý văn bản. FineReader cung cấp cho người dùng những công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để truy cập và chỉnh sửa thông tin trong tài liệu dạng bản in hoặc file PDF...
  2. rodo1210

    Desktop & Văn phòng ABBYY FineReader 14 Enterprise

    Tổng quan về sản phẩm: FineReader 14 Enterprise là phần mềm PDF và OCR tất cả trong một cho công việc hàng ngày với các bản PDF và quét. Kết hợp các công nghệ chuyển đổi tài liệu và OCR mạnh mẽ, khả năng chỉnh sửa PDF và so sánh văn bản, FineReader hỗ trợ các chuyên gia kinh doanh từ nhiều bộ...
Top